Kalender

Kalendarium 2018

TID

AKTIVITET

PLATS

22-29 januari 18.00

Ekumeniska böneveckan

Olika kyrkor

2 mars

Världsböndagen

 

13 mars 18.30

ÖKS:s årsmöte

Filadelfiakyrkan

1 april 16.30

Påskdagsgudstjänst

Stortorget

6 juni 16.00

Nationaldagsbön

Betelkyrkan

19 augusti 11.00

Gemensam gudstjänst

Stadsparken

14 september 18.00

Bön för Örebro

Vasakyrkan

19 oktober 18.00

Bön för Örebro

Vasakyrkan

16 november 18.00

Bön för Örebro

Vasakyrkan

14 december 18.00

Bön för Örebro

Vasakyrkan

Copyright © All Rights Reserved