Styrelse

Styrelse 2018/19

Namn, kontaktuppgifter

Kyrka/församling, samfund

Ordförande:

Anders Sundström

anders.sundstrom@filadelfiaorebro.se

Tfn 0705-75 36 96

Filadelfiakyrkan

Evangeliska Frikyrkan

Marie Carlsson

marie.b.carlsson@svenskakyrkan.se

Tfn 019-15 47 82

Adolfsbergs församling

Svenska kyrkan

Rikard Edefors rikard@korskyrkanorebro.se

0709-78 44 20

Korskyrkan

Evangeliska Frikyrkan

AnnaMaria Hedin

amth@comhem.se

0707-945775

S:t Eskils katolska församling

Katolska kyrkan

Emad Ladho

lahdo.emad@hotmail.com

S:t Mariakyrkan

Syrisk-Ortodoxa kyrkan

Martin Lindé

martin@vasakyrkan.se

0702-61 04 23

Vasakyrkan

Equmeniakyrkan

Marianne Ljungholm

marianne.ljungholm@fralsningsarmen.se

0739-20 64 19

Frälsningsarmén

Johan Svedberg

johan.svedberg@svenskakyrkan.se

019-15 46 62

Olaus Petri församling

Svenska kyrkan

Copyright © All Rights Reserved