Styrelse

Styrelse 2015/16

Namn, kontaktuppgifter

Kyrka/församling, samfund

Ordförande:

Anders Sundström

anders.sundstrom@filadelfiaorebro.se

Tfn 0705-75 36 96

Filadelfiakyrkan

Evangeliska Frikyrkan

Marie Carlsson

marie.b.carlsson@svenskakyrkan.se

Tfn 019-15 47 82

Adolfsbergs församling

Svenska kyrkan

Rikard Edefors rikard@korskyrkanorebro.se

0709-78 44 20

Korskyrkan

Evangeliska Frikyrkan

Suleyman Kurt

S:ta Mariakyrkan

Syriska Ortodoxa kyrkan

Martin Lindé

martin@vasakyrkan.se

0702-61 04 23

Vasakyrkan

Equmeniakyrkan

Gunnar MisGeld

gmisgeld@gmail.com

S:t Eskils Katolska församling

Katolska kyrkan

Johan Svedberg

johan.svedberg@svenskakyrkan.se

Olaus Petri församling

Svenska kyrkan

Copyright © All Rights Reserved