Aktuellt

KALENDER

TID

AKTIVITET

ARRANGÖR M.M.

16-20 juni

Pilgrim i stan
(ej ÖKS-arrangemang)

Ett antal medlemskyrkor.
Se info i hälsningen ovan.

22 aug. Inställt pga. coronapandemin

Gemensam gudstjänst
i Stadsparken

18-25 januari 2022

Ekumenisk bönevecka

ÖKS.
Planering pågår