Styrelse

Styrelse 2020/21


Namn, kontaktuppgifter

Kyrka/församling, samfund

Ordförande:

Björn Cedersjö

bjorn@cedersjo.se

Tfn 0705-69 64 96

Immanuelskyrkan

Evangeliska Frikyrkan

Patrik Bergman
patrik.bergman73@gmail.com

0725-25 36 35‬

S:t Eskils katolska församling

Katolska kyrkan

Emad Ladho

lahdo.emad@hotmail.com

0737-14 21 08

S:t Mariakyrkan

Syrisk-Ortodoxa kyrkan

Marianne Ljungholm

marianne.ljungholm@fralsningsarmen.se

0739-20 64 19

Frälsningsarmén

Betlehemskyrkan
Equmeniakyrkan

Svenska kyrkan

Johan Svedberg

johan.svedberg@svenskakyrkan.se

019-15 46 62

Olaus Petri församling

Svenska kyrkan

Kerstin Östlin

franstorp@gmail.com

0706-72 43 57

Betelkyrkan
Equmeniakyrkan