Styrelse


Styrelse 2019/20


Namn, kontaktuppgifter

Kyrka/församling, samfund

Ordförande:

Anders Sundström

anders.sundstrom@filadelfiaorebro.se

Tfn 0705-75 36 96

Filadelfiakyrkan

Evangeliska Frikyrkan

Rikard Edefors rikard@korskyrkanorebro.se

0709-78 44 20

Korskyrkan

Evangeliska Frikyrkan

Patrik Bergman
patrik.bergman73@gmail.com

0725-25 36 35‬

S:t Eskils katolska församling

Katolska kyrkan

Svenska kyrkan

S:t Mariakyrkan

Syrisk-Ortodoxa kyrkan

Martin Lindé

martin@vasakyrkan.se

0702-61 04 23

Vasakyrkan

Equmeniakyrkan

Marianne Ljungholm

marianne.ljungholm@fralsningsarmen.se

0739-20 64 19

Frälsningsarmén

Johan Svedberg

johan.svedberg@svenskakyrkan.se

019-15 46 62

Olaus Petri församling

Svenska kyrkan

Copyright  © All Rights Reserved